top of page

DoiT  International

הסבת חלל MEETUP לטובת משרדים וחלל פנאי בבניין לשימור במושבה הטמפלרית, שרונה ת"א.

שלב שני בפרויקט. הקונספט המשיך את קודמו: יצירת חלל מודרני, עדכני ואומנותי תוך חלוקה ברורה של החלל למתחם עבודה ומתחם פנאי.

האתגר היה להמשיך את אותו הקונספט, יחד עם הגדרות חלל שונות של מתחם פנאי כחלק מחלל העבודה.

הפתרון היה בשימוש מובחן בין החללים, בצבעים דומיננטים חמים/קרים ובהתאם שימוש בתאורה חמה/קרה. כל זאת בנאמנות לקונספט דרך שימוש באמנות ואמנים ישראלים.

bottom of page